Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim
42 – 620 Nakło Śląskie, ul. Główna 62
numer kontaktowy: 32 390-21-88
adres e-mail: zi@swierklaniec.naszops.pl

 

Niebieska Karta

Każda osoba poszkodowana ma prawo do pomocy w tym spisania tzw. Niebieskiej Karty w sytuacji gdy jest dotknięta przemocą.

Niebieska Karta jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej.

Niebieska Karta może być wypełniona przez:

  • funkcjonariusza policji,
  • pracownika socjalnego,
  • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,
  • pedagoga, wychowawcę,
  • członka miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu Niebieska Karta jest przekazywana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim przy ulicy Głównej 62. Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Świerklaniec a jego zadaniem jest integrowanie
i koordynowanie działania przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku.

Definicja przemocy

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechaniem osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do  zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

- jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

- siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

- narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku.

      - powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy

  • przemoc fizyczna np. gdy ktoś, kogoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna np. gdy ktoś grozi Tobie, że wyrządzi Ci krzywdę, gdy kogoś obraża, wyzywa, poniża, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje,
  • przemoc seksualna np. gdy ktoś, kogoś zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych nieakceptowanych,
  • przemoc ekonomiczna np. gdy ktoś, kogoś zmusza do oddawania pieniędzy, uniemożliwia podjęcie pracy, zmusza do zaciągania kredytów bez Twojej zgody,

- inne zachowania np. ktoś uniemożliwia korzystanie z pomieszczeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb (kuchnia, łazienka), uniemożliwia Tobie podjęcie pracy, niszczy Twoje rzeczy osobiste, demoluje mieszkanie itp.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny