Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim
42 – 620 Nakło Śląskie, ul. Główna 62
numer kontaktowy: 32 390-21-88
adres e-mail: zi@swierklaniec.naszops.pl

 

Niebieska Karta

Każda osoba poszkodowana ma prawo do pomocy w tym spisania tzw. Niebieskiej Karty w sytuacji gdy jest dotknięta przemocą.

Niebieska Karta jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej.

Niebieska Karta może być wypełniona przez:

  • funkcjonariusza policji,
  • pracownika socjalnego,
  • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,
  • pedagoga, wychowawcę,
  • członka miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu Niebieska Karta jest przekazywana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim przy ulicy Głównej 62. Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Świerklaniec a jego zadaniem jest integrowanie
i koordynowanie działania przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku.

Definicja przemocy

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechaniem osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do  zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

- jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

- siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

- narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku.

      - powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy

  • przemoc fizyczna np. gdy ktoś, kogoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna np. gdy ktoś grozi Tobie, że wyrządzi Ci krzywdę, gdy kogoś obraża, wyzywa, poniża, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje,
  • przemoc seksualna np. gdy ktoś, kogoś zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych nieakceptowanych,
  • przemoc ekonomiczna np. gdy ktoś, kogoś zmusza do oddawania pieniędzy, uniemożliwia podjęcie pracy, zmusza do zaciągania kredytów bez Twojej zgody,

- inne zachowania np. ktoś uniemożliwia korzystanie z pomieszczeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb (kuchnia, łazienka), uniemożliwia Tobie podjęcie pracy, niszczy Twoje rzeczy osobiste, demoluje mieszkanie itp.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny