Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt unijny 2011

Czcionka:

Projekt  „Dobry duszek osób potrzebujących” - Rok 2011


 

Kwiecień 2011

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu rozpoczął w 2011 roku realizację 4 edycji projektu : „Dobry duszek osób potrzebujących”. W bieżącym roku, w projekcie bierze udział 11 osób, w tym 8 kobiet i 3 mężczyzn. W tym roku po raz pierwszy, bierze udział w projekcie osoba niepełnosprawna. Uczestnicy podpisali deklaracje uczestnictwa oraz kontrakty socjalne w których zawarto zobowiązania uczestników i pracowników  w związku z udziałem w projekcie.

Planowane działania w projekcie to: udział uczestników projektu we wsparciu indywidualnym i grupowym psychologa- aktywizacja społeczna, doradcy zawodowego – aktywizacja zawodowa. Udział uczestników w kursach zawodowych określonych po dokonaniu diagnozy, preferencji i predyspozycji zawodowych – aktywizacja edukacyjna. W ramach indywidualnych potrzeb będzie prowadzone poradnictwo specjalistyczne.

 

Poniedziałek 16 maja 2011 rok

 

Uczestnicy projektu „ Dobry duszek osób potrzebujących”  16 maja rozpoczynają o godz. 9:00 w Domu Kultury w Nakle Śląskim szkolenia:

- Doradztwo zawodowe w tym usługi wspierające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych – zajęcia grupowe

- Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych – zajęcia indywidualne

- Doradztwo psychospołeczne – treningi  kompetencji i umiejętności społ. – zajęcia grupowe

Planowany termin zakończenia to 30 czerwiec 2011 rok.

 

Środa 31 sierpnia 2011 rok

 

Uczestnicy projektu rozpoczynają  kursy zawodowe:

- ABC przedsiębiorczości + księgowość+ kadry,płace,ZUS + pozyskiwanie środków unijnych,

- Sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i komputera,

- Sprzedawca z  umiejętnością obsługi komputera,

- Operator wózka widłowego z umiejętnością wymiany butli,

- Obsługa kasy fiskalnej,

- Spawanie

- Pracownik administracyjno- biurowy,

- Bukieciarstwo i florystyka.

Planowane zakończenie kursów zawodowych to koniec listopada.

 

Czwartek   01 września 2011 rok

 

Rozpoczyna się Kurs Prawa Jazdy kat. B w którym uczestniczy 8 osób. Planowany termin zakończenia zajęć praktycznych kursu to 30 listopad 2011 rok.

 

Czwartek 03 listopad 2011 rok

 

Rozpoczynają się  „Warsztaty dla rodziców” w których weźmie udział 6 uczestników projektu. Zajęcia warsztatowe będą się odbywać w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tematyka zajęć:

- pojęcie rodziny jako grupy społecznej; rodzaje i funkcje rodziny, przepisy prawa dotyczące rodziny,

- konflikty występujące w rodzinie, metody ich rozwiązywania i ich źródła,

- fazy rozwoju dziecka i główne problemy w poszczególnych fazach,

- rodzeństwo bez rywalizacji – rywalizacja i zazdrość miedzi dziećmi, kłótnie ,bójki dzieci i różne inne trudności, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi, problem pojawienia się kolejnego dziecka w rodzinie,

- bunt nastolatka i sposoby radzenia sobie z nim. Wpływ grupy rówieśniczej. Rodzaje grup. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców,

- problem alkoholu i narkomanii. Zespół FAS,

- radzenie sobie ze stresem. ABC emocji własnych i dziecka- co robić by nie dać się ponieść- czyli o asertywności w wychowaniu dziecka. Jasne i czytelne reguły i ich przestrzeganie przez obie strony,

- komunikacja i akceptacja; jak rozmawiać z dzieckiem aby osiągnąć zamierzony efekt? Przemoc w rodzinie. Nagroda i kara – czym są? Czy to pomocne narzędzie wychowawcze? Czy i jak je stosować?

- podstawy żywienia niemowląt i starszych dzieci. Problemy żywieniowe – otyłość u dzieci, radzenie sobie z niejadkiem, bulimia i anoreksja itp.

- choroby wieku dziecięcego,

- pierwsza pomoc,

- zarządzanie budżetem domowym,

- zarządzanie czasem wolnym dziecka i własnym,

- gry i zabawy dla dzieci. Twórcze zachowania dziecka,

- zagrożenia współczesnego świata, np. cyberprzemoc, pedofilia, itp. Internet – plusy i minusy,

- analiza mocnych i słabych stron dziecka, szans i zagrożeń w nauce i dorosłym  życiu,

- metody planowania rodziny,

Planowany termin zakończenia to 30 listopad 2011 rok.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny