Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Czcionka:


 

INFORMACJA  - pouczenie
(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000), informujemy, że:

- dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie oraz w celach statystycznych, na podstawie*:

 • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. wraz z aktami wykonawczymi;
 • wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
  wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
  wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
  wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. wraz z aktami wykonawczymi;
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
 • ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r.
  wraz z aktami wykonawczymi;
 • ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. wraz z aktami wykonawczymi;
 • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

- dane przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim, przy ulicy Głównej 62;

- administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej;

- przestrzeganie zasad ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD); kontaktować z IOD, można się osobiście (siedziba Ośrodka,
od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00), telefonicznie (tel. 032/3902188, wew. 26)
oraz w formie elektronicznej (e-mail: osrodek@swierklaniec.naszops.pl);

- dane będą przetwarzane w/w wymienionym celu przez okres niezbędny do realizacji tego celu zgodnie z przepisami prawa;

- każdy zarejestrowany w tutejszym Ośrodku ma prawo do wglądu, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania a także wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli przetwarzanie jego danych nie będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych;

- podanie danych osobowych jest obowiązkowe w związku z ustawowym prowadzeniem postępowania w sprawie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny