Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt unijny 2008

Czcionka:

Projekt: „Dobry duszek dla potrzebujących” rok 2008

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizował od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku projekt pt. „Dobry duszek dla potrzebujących” na ogólną kwotę: 51.684,00zł (w tym wkład własny – 5.426,82zł).

W ramach pozyskanych środków unijnych oraz wkładu własnego gminy, 7 osób bezrobotnych, korzystających z świadczeń pomocy społecznej, objęto środowiskowym systemem wsparcia. Przygotowano materiały promocyjne – plakaty, długopisy, kartki z logo projektu, teczki i naklejki. W ramach wkładu własnego zostały wypłacone zasiłki celowe dla 7 osób przez okres 4 miesięcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach aktywnej integracji odbyły się 2-dniowe szkolenia dla 7-osobowej grupy osób, (16 godzin na każdego uczestnika) prowadzone przez specjalistę z Zarządu Głównego PCK w Katowicach. Szkolenia dotyczyły zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Rekreacji w Świerklańcu.

 

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach prowadził:

- 2 tygodniowe treningi umiejętności psychospołecznych dla 7-osobowej grupy (32 godziny na każdego uczestnika),

- 5-tygodniowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 7 osobowej grupy (64 godziny na każdego uczestnika),

- indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym (10 godzin na każdego uczestnika).

W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich odbyło się 6-tygodniowe szkolenie dla 7-osobowej grupy prowadzone przez specjalistów a dotyczące zasad opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi + sanitariusz szpitalny. Szkolenie to kończyło się egzaminem dającym uprawnienia opiekuna i sanitariusza medycznego. Na dzień dzisiejszy z 7-osobowej grupy osób przeszkolonych, 4 osoby podjęły pracę w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich.

 

Poprzez realizacje projektu „Dobry duszek do potrzebujących” pracownicy ośrodka mieli duży wpływ na zmianę postaw, zwiększenie aktywności i motywacji w podejmowaniu przez uczestników projektu działań, mających na celu poprawę ich sytuacji życiowej i zawodowej.

 

Uroczyste zakończenie w Pałacu Kawalera

 Uroczyste zakończenie w Pałacu Kawalera

Kurs Opiekun Osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs Opiekun Osób starszych i niepełnosprawnych

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny