Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt unijny 2013

Czcionka:

Projekt  „Dobry duszek osób potrzebujących” - Rok 2013

 

PROJEKT UNIJNY SYSTEMOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizował w latach 2012-2013 dwuletni projekt systemowy pt.: Dobry duszek osób potrzebujących” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu ogółem: w 2012 – 138 698,29 zł, w 2013 roku – 158 505,71 zł.

Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społeczno-zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Świerklaniec.

Celem szczegółowym projektu było:

  • nabycie umiejętności życiowych niezbędnych do pełnienia ról społecznych
    i zawodowych,

  • zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne możliwości,

  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,

  • zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,

  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Projekt „Dobry duszek osób potrzebujących” był skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, lub ich braku, niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej, które były bezrobotne nieaktywne zawodowo, nie pracowały lub pracowały lecz były zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczba osób objęta wsparciem EFS w ramach projektu 2012-2013 - 24 osoby (w tym 14 kobiet, 10 mężczyzn).

Głównym narzędziem realizacji projektu był kontrakt socjalny. W ramach wsparcia dochodowego udzielane było również wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego
dla uczestników projektu. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu brali udział
we wsparciu indywidualnym i grupowym psychologa, doradcy zawodowego. Uczestniczyli
w kursach zawodowych, w tym również w kursie prawa jazdy kat. B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny