Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt unijny 2012

Czcionka:

Projekt  „Dobry duszek osób potrzebujących” - Rok 2012

 

REALIZACJA PROJEKTU pt. „Dobry duszek osób potrzebujących” dofinansowywany ze Środków Unii Europejskiej od 01.01.2012 do 31.12.2013

( projekt dwuletni).
Wartość projektu ogółem: w 2012 – 138 698,29 zł, w 2013 roku – 158 505,71 zł.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Gminie Świerklaniec. Celem szczegółowym projektu jest nabycie umiejętności życiowych niezbędnych do pełnienia ról społecznych i zawodowych, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne możliwości, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne , nieaktywne zawodowo, nie pracują lub pracują lecz są zagrożone wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich brak , niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem EFS
w ramach projektu 2012-2013 - 24 osoby.

Głównym narzędziem realizacji projektu będzie kontrakt socjalny. W ramach wsparcia dochodowego udzielone zostanie wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu wezmą udział we wsparciu indywidualnym i grupowym psychologa, doradcy zawodowego. Uczestniczyć będą w kursach zawodowych, w tym również w kursie prawa jazdy kat. B po dokonaniu diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych.

W 2012 roku uczestniczyło w projekcie 12 osób, w tym 3 kobiety, 9 mężczyzn.

 

Kurs bukieciarstwa i florystyki

Kurs bukieciarstwa i florystyki

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny