Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Czcionka:

AKTY PRAWNE

Ustawy i rozporządzenia

I.  Ustawa o pomocy społecznej - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

II. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późn. zm. ( Dz. U. z 2013 poz. 135)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 579)

III. Przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  (Dz. U. z  2015 r., poz. 1058)

   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.
   w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2012 r. poz. 712)

   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.
  w sprawie wzoru kontraktu socjalnego ( Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439)

   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012  poz. 964)
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy ( Dz. U. 2012 poz. 719)
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (Dz. U. 2011 nr 109 poz. 632)
   
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo ( Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871)
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo ( Dz.U.2005 nr 219 poz. 1871 )
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.05.86.739)

   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943)
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. 2009 nr 45 poz. 366)
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r.
   w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 poz. 954)

   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2007 nr 201 poz. 1458)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 maja 2008r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa (Dz. U. nr 91 poz. 574)
   
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1609) 
   
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny