Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty do wniosków

Czcionka:

 

Dokumenty

 

  1. PIT roczny za 2017 r. - do wglądu przy składaniu wniosku
  2. Kserokopia PIT jednostkowych za 2017 r. (np. PIT-11/ 8 c/ 40)- oryginały do wglądu
  3. Prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację, wyrok zasądzający alimenty- oryginał do wglądu
  4. Postanowienie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego- oryginał do wglądu
  5. Oryginał aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
  6. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017 (decyzja podatkowa)
  7.  Orzeczenie o niepełnosprawności, albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne- do wglądu przy składaniu wniosku
  8. Dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieka od 10 tygodnia ciąży do porodu
  9. Dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie komornicze o wyegzekwowanych alimentach w roku 2017
  10.  Dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego: zaświadczenie  ze szkoły w przypadku dzieci uczęszczających do szkól średnich lub studiujących pozostających  na utrzymaniu rodziny jednak w wieku do ukończenia 25 roku życia

 

PONADTO W PRZYPAKU UTRATY/UZYSKANIA DOCHODU:

 

UTRATA dochodu z roku 2017

- Utrata zatrudnienia z umowy o pracę- kserokopia świadectwa pracy (oryginał do wglądu)lub zaświadczenie pracodawcy

- Utrata zatrudnienia z umowy zlecenia/ o dzieło- zaświadczenie pracodawcy lub kopia umowy (zlecenie/ o dzieło) lub oświadczenie z podaniem daty końcowej zatrudnienia i danych pracodawcy

- Utrata zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku chorobowego, wypłacane po utracie zatrudnienia-kartawypłaconych zasiłków z ZUS

- Rozpoczęcie urlopu wychowawczego- zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie

 

UZYSKANIE dochodu w 2017 roku, 2018 roku

- Uzyskanie zatrudnienia z umowy o pracę, z umowy zlecenia/ o dzieło w 2018 roku- zaświadczenie pracodawcy o dochodzie uzyskanym za drugi m-c zatrudnienia (druk)

-  Uzyskanie zatrudnienia z umowy o pracę, z umowy zlecenia/ o dzieło w 2017 roku- kserokopia umowy (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia

- Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku chorobowego po utracie zatrudnienia w 2017 r., 2018 r.- karta wypłaconych zasiłków z ZUS

- Uzyskanie świadczeń emerytalno- rentowych z ZUS- kserokopia decyzji o przyznaniu (oryginał do wglądu)

- Zakończenie urlopu wychowawczego w 2017 r., 2018 r.- zaświadczenie pracodawcy o dochodzie za drugi m-c po powrocie do pracy (druk)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny